Chuyên mục: Nghị luận lớp 12

Phân tích bài thơ đất nước đoạn 1 – Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Khoa Điềm nổi tiếng với hai tác phẩm là trường ca “Mặt đường khát vọng” và bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ. Khi phân tích bài thơ đất nước đoạn 1, ta cảm nhận sâu sắc thời điểm lịch sử trang nghiêm của Đất nước. Bởi thế, Nguyễn Khoa Điềm cũng

Nhận định về nhân vật Chí Phèo: sự thức tỉnh muộn màng của “con quỷ dữ”

Sau 2 lần đổi tên với “Cái lò gạch cũ” và “Đôi lứa xứng đôi”, cuối cùng Nam Cao cũng quyết định đặt cái tên “Chí Phèo” cho tác phẩm nổi tiếng này. Sở dĩ mang tên này là bởi vì Nam Cao đã nhận định về nhân vật Chí Phèo chính là linh hồn