Chuyên mục: Nghị luận lớp 10

Dàn ý mẫu chuẩn cấu trúc 3 đoạn cho đề văn nghị luận xã hội lớp 10

Tiếp nối chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở, bước sang bậc Trung học phổ thông, các em sẽ được học về các dạng văn nghị luận xã hội như nghị luận về một vấn đề xã hội hay về một tư tưởng, đạo lý. Cách làm một bài văn nghị luận xã hội