Trong nền văn học Việt Nam, nhà văn Kim Lân là một cái tên vô cùng quen thuộc và được độc giả mọi lứa tuổi rất yêu mến. Các tác phẩm của Kim Lân không những mang đậm giá trị nhân văn văn học sâu sắc mà còn phản ánh rất sắc nét những hình