Tháng: Tháng Chín 2019

Dàn ý chi tiết đề phân tích bài thơ vội vàng đoạn 2 (16 câu tiếp theo)

Nếu như Vội vàng của Xuân Diệu mở đầu bằng những dòng thơ năm chữ thể hiện khao khát cháy bỏng được cưỡng lại quy luật thời gian Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi Thì bước sang đoạn thứ hai, nỗi