Nguyễn Trãi là một nhà văn, nhà chính trị xuất chúng của Việt Nam thế kỉ 14 – 15. Tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Trãi là “Quân trung từ mệnh tập” và bài cáo nổi tiếng Bình Ngô đại cáo.  Là một thể văn chính luận cổ đại nên nhiều học sinh gặp lúng